Tietosuojalauseke

 

Olemme sitoutuneet suojaamaan palveluiden käyttäjien yksityisyyttä Henkilötietolain, sekä muun soveltuvan Lainsäädännön mukaisesti. 

Henkilötietojen käsittely on lainmukaista kun rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten ja/tai käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. 

 

Rekisteriseloste 

Laatimispäivä: 01.05.2018 

Rekisterinpitäjä

FOTOINFERNO

Y-tunnus: 2415354-6

info@fotoinferno.com

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Markku Hyttinen

040 837 5553

markku@fotoinferno.com

 

Rekisterin nimi 

Henkilötietorekisteri

 

Miksi käsittelelemme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja asiakkuuden tai toimeksiannon hoitamista varten, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään tyypillisesti seitsemän vuoden ajan.

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Yrityksen- tai yhteisön nimi

Etu- ja sukunimi

Kuvia ja videoita, sekä niihin upotettuja metatietoja

Yhteystiedot

Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot, esim. kuvauslupatiedot, tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, tilaustiedot, toimitustiedot, kirjeenvaihto, palautteet ja reklamaatiot

Asiakasnumero

Y-tunnus 

Laskutustiedot

 

Mistä lähteistä tiedot ovat peräisin?

Rekisterin tietolähteet ovat rekisteröity itse, sekä julkiset rekisterit kuten esim. YTJ.

 

Kenelle tietoja luovutetaan?

Tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat yrityksen ja asiakkaan välistä suhdetta.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. 

 

Miten henkilötietoja säilytetään?

Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien henkilötiedot ovat joko yrityksen omalla, tai yrityksen palveluntarjoajien tietokoneilla ja kovalevyillä lukituissa ja valvotuissa tiloissa. 

Luotetut palveluntarjoajamme toimivat meidän puolesta ja lukuun, ja heillä ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja. Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin.

 

Isolta

Tilitoimisto Mauri Pehkonen Oy

Nebula

Jottacloud

Microsoft

Dropbox

Google

Apple

Tilaakuvat.fi (Suomen Mallikuvat Oy)

Dropbox (Siirtäessään dataa EU:sta USA:han noudattaa EU:n ja USA:n välistä Privacy Shield -sopimusta).

 

Suosittelemme tutustumaan jokaisen palveluntarjoajan yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

 

Kenellä on pääsy tietoihin?

Ainoastaan rekisterinpitäjällä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

 

Miten voin tarkistaa tietoni?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sopimalla tapaaminen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa jotta tietopyytäjä voidaan tunnistaa yksiselitteisesti – tietopyytäjän tulee esittää virallinen henkilötodistus rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tietopyynnön toimittamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus.

 

Miten voin korjata virheellisen tiedon?

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekistöröidyn vaatimuksesta. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sopimalla tapaaminen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa jotta tietopyytäjä voidaan tunnistaa yksiselitteisesti – tietopyytäjän tulee esittää virallinen henkilötodistus tässä tapaamisessa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Evästeet ja linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

Verkkosivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin ja kerätäkseen analytiikkatietoja. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja. Kaikkien evästeiden estäminen on mahdollista selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen voi kuitenkin haitata sivuston toimintaa. 

Verkkosivusto kerää vierailuista tietoja webanalytiikkaan. Sen avulla voidaan seurata, miten vierailijat liikkuvat sivustolla. Kerättyjä tietoja käytetään sivuston kehittämiseen.

Palveluissamme voi olla myös yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike ja linkkejä muihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

 

Tietoturva

Järjestämme palvelumme tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrimme asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiimme mutta emme kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

 

Muutokset tietosuojalausekkeeseen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

 

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut osoitteeseen:

Markku Hyttinen

Pihatie 15

90650 Oulu

040 837 5553

markku@fotoinferno.com

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI

Postiosoite: PL 800 00521 HELSINKI

Vaihde: 029 56 66700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi